Index > Info > Tools > Konvertor (IBM cp1250)

Konvertor za srpski (Windows-1250)

Sluzhbeni jezik i pismo

 

— §_Size is: 186 §_Conv. time: 0 second(s)

(*) Standard za transliteraciju na srpskom[g] jeziku joљ uvek ne postoji. Ovde se slova konvertuju po ugledu na GOST 7.79-2000 (ruski JUS). Nepostojeжa slova su moj predlog za transliteraciju na srpskom.

O sajtu & (c) [Eng] [Rus] ~ [Standard transliteracije] [Utilities]

[orwell.ru] [Poиetak] [Biografija] [Biblioteka] [Ћivot] [O sajtu & (c)] [E-veze] [Mapa sajta] [Naжi] [Utisci]

© 1999-2004 O. Dag – ¡Str. sazd.: 2002-09-16 & Posl. mod.: 2004-05-30!